Protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor oferite, activității comerciale, de promovare a Bunurilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a ADYDEV MEDIA SRL și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către lamarket.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către lamarket.ro, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către lamarket.ro atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Constanța, Str. Viitorului nr. 7, județul Constanța, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

De asemenea, lamarket.ro poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt pastrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.

Acest site utilizează module cookie, pentru a îmbunătății performața utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, vedeți în Politica Cookies.